Gradus платформасын пайдалану шарттары

Gradus платформасын пайдалану шарттары

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 387, 389 және 395 баптарына сәйкес осы Gradus Платформасын пайдалану шарттары («Шарттар») «Gradus Kazakhstan (Градус Казахстан)» жауапкершілігі шектеулі серіктестік, заңды тұлғаның сәйкестендіру коды: БСН 210740030298 («Gradus», «біз»), мен интернет желісіндегі мекенжай бойынша: https://gradus.app («сайт») сайтының және/немесе шеттегі бағдарламалық жасақтаманың, соның ішінде Google Play және App Store сервистерінің («Қосымша») көмегімен таралатын «Gradus» мобильдік қосымшасының пайдаланушысы ретіндегі сіздің («сіз», «пайдаланушы») араңыздағы жария қосылу келісімшартын осы Шарттарды сөзсіз қабылдау арқылы жасасу туралы ұсыныс болып табылады («Шарт»). Сайт және Қосымша бұдан әрі бірге немесе жеке-жеке «Платформа» деп аталуы мүмкін.

Платформаны қолданар алдында осы шарттарды мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз, себебі сіздің веб-сайтқа кіруіңіз немесе қосымшаны жүктеуіңіз біздің офертаны қабылдағаныңызды, жария келісімшартқа қосылғаныңызды, осы Шарттардың және келісімшарттың ажырамас "ауқымды бөлігі болып табылатын платформаның Құпиялылық саясатының міндетті болып табылатынымен келіскеніңізді білдіреді. Шарттардың кез келген қосымшасымен келіспесеңіз немесе олар тиісті тәртіппен жасалмаған жағдайда сіз Платформаны пайдалануды толығымен тоқтатуға міндетті боласыз.

Егер сіздің Шарттар платформасын пайдалануға қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз туындаса немесе Платформаны жақсарту туралы идеяларыңыз болса, Платформаның кері байланыс нысанын пайдалануыңызды сұраймыз. Аталған нысанды веб-сайтта немесе Қосымшадан алуға болады.

  1. Қызметтер

1.1. Осы келісімшарттың мәні сонымен бірге төмендегідей қызметтерді («қызметтер») ұсыну болып табылады:

Веб-сайтты құру және оның жұмысын қолдау, Веб-сайтқа жария қол жеткізу мүмкіндігін құру;

Веб-сайтты ақпараттық материалдармен, соның ішінде мәтіндік, графикалық, аудиовизуалдық немесе басқа интерактивті контентпен толықтыру;

Google Play және App Store сервистері арқылы тегін жүктеуге арналған қосымшаны ұсыну;

жүктелген сәттен бастап ақырғы жабдықтан жойылғанға дейін қосымшаның жұмысын қолдау;

пайдаланушыға қосымшаны пайдалану мақсатымен платформада есеп жабзасын құру мүмкіндігін беру;

тіркелген пайдаланушыға социологиялық сауалнамалардан өту және Gradus ұсынған әртүрлі коммерциялық, әлеуметтік, мәдени және басқа да мәселелерге орай өз пікірін білдіру мүмкіндігін беру;

пайдаланушы ұсынған ақпаратты өңдеу;

тіркелген пайдаланушыға Gradus-қа платформаның көмегімен хабарлама жіберу мүмкіндігін беру.

1.2. Сонымен бірге Gradus және пайдаланушы мыналарға келісім береді:

a) Gradus осы тізбеде қарастырылмаған, бірақ Платформаның пайдаланушыға қолжетімді функционалы себепші болған басқа да қызметтерді көрсете алады;

b) жоғарыда айтылғандар пайдаланушыға сипатталған қызметтердің барлығы ұсынылатынын білдірмейді, өйткені қызметтердің көрсетілуіне пайдаланушының веб-сайтты, Қосымшаларды немесе олардың жекелеген элементтерін пайдалануы себепші болады; және

c) қызметтерді тек қана пайдаланушының Интернет желісін пайдалануға мүмкіндігі және қызметтерді толық көлемде тұтынуға мүмкіндік беретін тиісті құрал-жабдықтары болған кезде ғана ұсынуға болады.

1.3. Пайдаланушы Шарттарлы бұзған жағдайда (платформада тіркелген болса) пайдаланушының есеп жазбасын жою қызметін ұсынуды тоқтату құқығын Gradus өзіне қалдырады.

2. Платформаны пайдалану туралы жалпы ережелер

2.1. Платформа және оның барлық құрамдас бөліктері Gradus құрған және/немесе Gradus-қа тиесілі және/немесе оларды пайдалануға Gradus-ң құқығы бар зияткерлік меншік объектілері болып табылатындықтан пайдаланушы мұндай міндеттемелерді мойнына алады және Платформаны пайдаланудың барлық талаптарын қабылдайды:

a) Gradus сізге платформаға қол жеткізуге және оны пайдалануға, соның ішінде Платформа ұсынған сауалнамалар мен тестілеулерден өтуге, пікір білдіруге, соның арқасында Gradus-ң қоғамдық пікір мен нарықты зерттеуіне қатысуға мүмкіндік беретін Gradus бірегей онлайн-өніміне басқаларға табыстау құқығынсыз айрықша емес лицензияны ұсынады;

b) Платформаны тек қана дербес коммерциялық емес мақсаттармен және тек қана осы Шарттарға сәйкес және Gradus құрған плафторма функционалының шегінде пайдалануға болады;

c) сіздің Gradus жазбаша рұқсат берген жағдайларды қоспағанда, Плафторманы (Сайтты, Қосымшаны немесе олардың кез келген элементтерін) жаңғыртуға, көшіруге, қайталауға, сатуға немесе қайта сатуға, сондай-ақ коммерциялық мақсатмен пайдалануға құқығыңыз жоқ;

d) сіздің Платформаны пайдалануға құқығыңыз сізге осы Шарттармен анық берілетін құқықпен шектеледі; және

e) пайдаланушының және үшінші тұлғалардың кез келген қатынастары, сондай-ақ Платформаны пайдалану нәтижелері үшін Gradus ешқандай жауапкершілік көтермейді.

2.2. Қазақстан Республикасының 18 жасқа толған, әрекетке қабілетті азаматы/азаматшасы ғана пайдаланушы бола алады. Кәмелетке толмаған, әрекетке қабілетті тұлға немесе әрекетке қабілеттілігі шектеулі тұлға тек қана ата-ананың, асырап алушылардың, қамқоршылардың немесе тәрбиешілердің немесе оларды алмастыратын органның Платформаны пайдалануға келісімін алдын ала алған және Шарттарға қосылған жағдайда пайдаланушы бола алады. Кез келген тұлға осындай келісім алу үшін өз бетінше жауапты болады. Платформаны пайдаланған жағдайда сол тұлға қажетті келісім алған болып есептеледі.

3. Пайдаланушының есеп жазбасын құру және жою

3.1. Қосымшаны пайдалану платформада қосымшаның көмегімен пайдаланушының есеп жазбасы құрылған («тіркелген») сәттен басталады. Тіркеуден өтпеген пайдаланушылар Қосымшаны және Қосымшамен байланысты барлық қызметтерін пайдалана алмайды. Пайдаланушы мұндай жағдайларды мойындайды және осындай тіркеу талаптарын қабылдайды:

a) Тіркеу толығымен тегін болып табылады және Gradus аты бойынша немесе мүддесінде ешқандай төлемді талап етпейді;

b) тіркеу кезінде пайдаланушы өзінің жеке басы туралы тек қана анық деректерді тіркеуге және үшінші тұлғалардың рұқсатынсыз олардың деректерін пайдаланбауға міндетті;

c) пайдаланушының электрондық пошта мекенжайы және телефон нөмірі сияқты деректері бірегей болу керек. Бұл бір де бір пайдаланушының бұрын мұндай деректерді тіркеу кезінде пайдаланбағанын білдіреді;

d) пайдаланушының тіркеу кезінде көрсеткен немесе аккаунтта көрсетілген қандай да бір деректердің өзектілігін пайдаланушы қосымшаны пайдалану мерзімінің ішінде сақтауға міндетті;

e) тіркеу кезінде пайдаланушы платформада авторландыру үшін қолданылатын құпиясөзді таңдайды. Құпиясөз сенімді болуға және пайдаланушының есеп жазбасын үшінші тұлғалардың пайдалануын болдырмауға тиіс. Пайдаланушы құпиясөздің сенімділігі, оның сақталуы және үшінші тұлғаларға қолжетімсіздігі үшін өз бетінше жауапкершілік көтереді. Кез келген үшінші тұлғалардың Платформаға пайдаланушының қол жеткізу деректемелерін пайдаланғаны үшін Gradus жауапкершілік көтермейді;

f) есеп жазбасының көмегімен жасалған барлық іс-әрекеттер пайдаланушымен жасалған болып есептеледі;

g) Gradus себептерін түсіндірусіз пайдаланушыны тіркеуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады. Пайдаланушы енгізген барлық деректер жойылуы мүмкін;

h) пайдаланушы платформада тек бір ғана есеп жазбасын құруға құқылы. Пайдаланушы өзінің тек бір ғана аккаунт екенін және клон-жазбаларын құрмайтынын растайды;

i) Gradus себептерін түсіндірусіз пайдаланушының есеп жазбасын жою құқығын өзіне қалдырады. Тіркеу кезінде енгізілген, бірақ Платформада қарастырылып жатқан мәселелер бойынша пайдаланушының пікірін білдіру кезінде қайталанбаған барлық деректер жойылуы мүмкін;

j) тіркеу кезінде пайдаланушы телефон нөмірін енгізген жағдайда қоңырау шалу арқылы телефон нөмірін тексеру құқығын Gradus өзіне қалдырады;

k) Gradus пайдаланушы ұсынған деректерді тексеруге бағытталған қосымша іс-әрекеттерді енгізе алады.

Тіркеу немесе платформаны пайдалану, соның ішінде пікір білдіру немесе сауалнамадан өту кезінде қате/жалған мәліметтерді хабарлау платформаның пайдаланушыға ұсынатын сауалнамалар санына тікелей әсер етеді. Қате/жалған мәліметтерді хабарлаған жағдайда Платформа сізге сауалнамадан өту және пікір білдіру ұсыныстарын ЖІБЕРМЕЙДІ.

3.2. Пайдаланушының есеп жазбасын жою және жоюдың салдарынан қызмет көрсетуді тоқтату келесі жағдайларда орын алуы мүмкін:

a) пайдаланушының бастамасы бойынша - Gradus платформада қолжетімді кері байланыс нысанының көмегімен сұрау жіберген жағдайда. Мұндай сұрау Веб-сайттың немесе қосымшаның (пайдаланушыны авторландырусыз) берілген жағдайда Gradus пайдаланушыны тексеру мақсатымен Қосымша ақпаратты тартуға құқылы. Бұл қаскүнемдердің сіздің профиліңізді жою мүмкіндігін пайдаланбауы үшін қажет;

b) Gradus бастамасы бойынша – Шарттарда көзделген жағдайларда, атап айтқанда: пайдаланушы жалған/қате деректерді берген; пайдаланушы Шарттардың 3.1-тармағында көрсетілген ережелерді бұзған; Gradus-қа Шарттардың 2-секциясындағы ережелерді пайдаланушы бұзды деген күдікпен ақпарат келіп түскен немесе сол сияқты негізді күдіктер болған; Gradus-қа қолданыстағы құқықтың белгілі бір нормаларын пайдаланушы бұзды деген күдікпен ақпарат келіп түскен немесе сол сияқты негізді күдіктер болған жағдайларда;

c) Gradus бастамасы бойынша – қызметтерді тұтынған кезде пайдаланушы Gradus-ты, Платформаны немесе басқа пайдаланушыларды анық қадірлемеушілікті көрсететін актіні, соның ішінде сөзбен немесе мәтіннің көмегімен жасаған жағдайда. Gradus-ң келісімшартты орындау мақсатымен пайдаланушының іс-әрекеттерді өз бетінше бағалауға құқығы бар;

d) Gradus бастамасы бойынша – Шарттардың 4.5-тармағына сәйкес міндеттемелерді бұзған жағдайда.

4. Қосымшаны пайдалану

4.1. Қосымшаны (Шарттардың осы секциясының мәнмәтінінде платформаны) пайдалану деп пайдаланушының есеп жазбасын құру, Платформа ұсынған сұрақтарға қатысты өз пікірін білдіру, Платформа ұсынған әртүрлі тақырыптағы сауалнамалардан және/немесе тестілеуден өту, Gradus-пен кері байланыс нысанын пайдалану және Шарттарда рұқсат етілген және қосымшаның функционалын ескере отырып, қолданылуы мүмкін басқа да іс-әрекеттерді жасау бойынша іс-қимылдарын айтады.

4.2. Платформаны пайдалану кезінде сіздің қосымшаның шегінде де, оның шегінен тыс болса да, Gradus-ты, Платформаны немесе басқа пайдаланушыларды анық қадірлемеушілік актілерін жасауға құқығыңыз жоқ. Қадірлемеушілік актілеріне мыналар жатады: балағат сөздерді пайдалану, жала жабу немесе кез келген тұлғалардың арына, абыройына немесе іскерлік беделіне нұқсан келтіретін негізсіз не жалған мәліметтерді тарату, порнографиялық немесе басқа жол берілмейтін ақпаратты пайдалану, соның ішінде, қолданыстағы заңдарға сәйкес, заңмен қорғалған ақпаратты (зияткерлік меншік объектілері, құпия ақпарат және т.б.) тиісті құқықтық негізсіз пайдалану. Қадірлемеушілік актілері пайдаланушыға немесе Gradus-қа кез келген құқықтық талаптың қойылуына алып келген жағдайда пайдаланушы даулы жағдайды өз бетінше шешуге, сондай-ақ дауды реттеумен байланысты Gradus-қа келтірілген кез келген және барлық тікелей және жанама шығындарды өтеуге міндетті.

4.3. Пайдаланушы өткен сауалнамалар үшін балл алады (1 балл = 1 теңге), олардың саны Gradus сауалнамалар үшін күрделілігіне/шығармашылығына/маңыздылығына байланысты болады және Gradus өз қалауы бойынша - сауалнамадан/тестілеуден өту немесе пікір білдіру нәтижелері бойынша белгілейді. Алынған ұпай саны туралы ақпарат платформада бар. Пайдаланушы платформа ұсынған сервис/сервистер көмегімен өткен сауалнамалар үшін сыйақы ала алады. Сыйақы беру шарттары пайдаланушыларға бөлек хабарлануы мүмкін.

4.4 Сізге ең анық және өзекті сауалнамаларды / тестілеулерді ұсыну, сондай-ақ әлеуметтік-саяси, маркетингтік коммерциялық немесе басқа да аспектілерге қатысты мәселелер бойынша өз пікірін білдіруге ұсыныс жасау үшін Платформа көптеген факторларды талдайды. Ұсыныстардың ешқайсысы сіздің қызығушылығыңызды тудырмаған жағдайда сіздің одан бас тартуға құқығыңыз бар.

4.5. Пайдаланушы мұндай мән-жайларды мойындайды және төмендегі тыйым салуларды сақтауға міндеттенеді:

a)Платформаны пайдалану кезінде пайдаланушының Платформамен тікелей немесе жанама түрде өзара әрекеттесетін және оларды пайдалануға рұқсат келісімшартқа сәйкес берілген механизмдерді, кез келген басқа бағдарламалық жасақтаманы немесе бағдарламалық сценарийлерді пайдалануға құқығы жоқ;

b) пайдаланушының платформаның электрондық тұтастығына қастандық жасауға, қандай да бір тәсілмен Платформаның қорғанышын бұзуға немесе Gradus-қа, платформаға немесе басқа пайдаланушыларға залал келтіруі мүмкін зиянды бағдарламалық жасақтаманы таратуға құқығы жоқ;

c) пайдаланушының Платформаның кез келген ақпаратын, соның ішінде хабарламаларын, элементтерін немесе оның контентін Gradus-ң немесе Платформаның атынан таратуға құқығы жоқ;

d) пайдаланушының Платформа аясында алған кез келген ақпаратты, соның ішінде сауалнаманы/тестілеуді немесе өз пікірін білдіру бойынша ұсыныстарды қандай да бір тәсілмен таратуға құқығы жоқ;

e) пайдаланушының Платформаның жұмысында қандай да бір техникалық кедергілерді құруға немесе басқа жолмен Платформаның іс-әрекеттерін қайталауға құқығы жоқ.

4.6. Веб-сайтты және қосымшаны пайдалану кезінде сіздің дербес деректеріңіз өңделуі мүмкін. Осы шарттарды қабылдай отырып, сіз өзіңіздің дербес деректеріңізді Платформаның Құпиялылық саясатына сәйкес өңдеуге келісім бересіз. Саясатта Платформаның дербес деректерді және басқа да маңызды ақпаратты қалай және қандай мақсатпен жинайтыны туралы ақпарат берілген. Саясатпен интернет желісіндегі келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Gradus платформасының Құпиялылық саясаты.

5. Кепілдіктер, ескертпелер және шектеулер

Біз Платформа арқылы ақпараттық қызметтерді «шынайы түрде» және «барынша түрде» қағидаттарына сай ұсынамыз. Бұл қызметтеріміздің үздіксіз, уақтылы және қатесіз көрсетілетініне кепілдік бере алмайтынымызды білдіреді (және оған кепілдік бере алмаймыз). Біз Веб-сайттың барлық құрылғыларда және барлық ерекше жағдайларда жұмыс істейтініне кепілдік бере алмаймыз. Алайда, біз сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз ету үшін бар күшімізді саламыз.

5.1. Платформада үшінші тараптар ұсынатын басқа веб-сайттар мен ресурстарға сілтемелер болуы мүмкін. Біз үшінші тұлғалардың веб-сайттары мен ресурстарының кез келген контенті үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз, сондай-ақ бұл веб-сайттар мен ресурстарды бақыламаймыз. Сіз үшінші тараптардың мұндай Веб-сайттары мен ресурстарын өз тәуекеліңіз бен жауапкершілігіңізге алып пайдаланасыз.

5.2. Заңда рұқсат етілген көлемде, Gradus және онымен байланысты кез келген тұлғалар контенттегі кез келген қателіктер немесе кемшіліктер және кез келген арнайы, жанама және басқа шығындар, біздің Платформаны немесе контентті пайдаланумен немесе пайдалануға мүмкіндіктің болмауымен байланысты немесе содан туындаған жіберіп алған пайда үшін жауапкершілік көтермейді.

5.3. Біз және барлық байланысты тұлғалар сізге ұсынылған сауалнамалардың/тестілеудің, сондай-ақ пікір білдіруге арналған ұсыныстардың мазмұны үшін жауап бермейміз. Ұсыныстарды Платформа автоматты түрде, Gradus-ң немесе басқа кез келген тұлғалардың қатысуынсыз түзеді және олар сіздің қандай да бір жағымсыз эмоцияларыңызды, соның ішінде ашу мен ренішті тудыруға бағытталмаған. Нақты бір сауалнаманы/тестілеуді немесе пікір білдіруге ұсынысты сіз үшін өрескел деп тапсаңыз, одан бас тартуға мүмкіндігіңіз бар. Сауалнаманы толтыруды, тестілеуден өтуді немесе пікір білдіруді бастаған болсаңыз, біз сізді контентті өзіңізге лайық деп есептеді және соған байланысты Gradus-қа немесе үшінші тұлғаларға кез келген шағымдарды қоюдан бас тартады деп түсінеміз.

5.4. Осымен сіз Gradus-ты және кез келген байланысты тұлғаларды жауапкершіліктен, шығындарды, залалды және осы Шарттарда көзделген пайымдауларыңызды, кепілдіктеріңізді немесе міндеттемелеріңізді бұзудан, немесе платформаны заңсыз немесе қате пайдаланудан туындаған немесе солармен байланысты кез келген сот талаптарын, шағымдарды, арызды немесе басқа процесті өтеуден босатуға келісесіз.

5.5. Біз мерзім сайын осы Шарттарды немесе платформаның кез келген функционалын өз бетімізше және сіздің алдын ала берген келісіміңізсіз өзгертуіміз, толықтыруымыз немесе басқа жолмен түрлендіруіміз мүмкін. Сондықтан кез келген өзгертулермен келісетініңізге көз жеткізу үшін мерзім сайын осы парақшаны тексеріп және Платформаны тестілеп тұруыңызды сұраймыз. Кез келген өзгертулер туралы қосымша хабарламалар өзгертулер енгізілгеннен кейін Платформаны пайдаланған кезіңізде көрсетіледі немесе сізге электрондық пошта арқылы жіберіледі. Егер осындай өзгертулерден кейін Платформаны пайдалануды жалғастырсаңыз, Gradus-ң қолданыстағы заңнамаға сәйкес осындай өзгертулерге сіздің анық келісіміңізді алуға міндетті болатын жағдайларды қоспағанда, біз сізді олармен келіседі деп есептейміз.

5.6.Кез келген сауалнама, тестілеу немесе пікір білдіру нәтижелері – анонимді деректер болып табылады және сізбен ешбір жағдайда байланысты болмайды. Бұл белгілі бір сұраққа нақты сіздің жауап бергеніңізді ешкімнің біле алмайтындығын білдіреді.

6. Қолдануға болатын заң және дауларды шешу тәртібі

6.1. Бұл жағдайлар ҚР заңдарына сәйкес реттеледі.

6.2. Платформаны пайдалануға қатысты кез келген мәселелер, сондай-ақ осы Шарттардан туындауы мүмкін кез келген даулар мен келіспеушіліктер келіссөз арқылы шешілу керек. Осындай дауларды шешу мақсатында коммуникацияның тиімді және міндетті әдісі платформада қолжетімді кері байланыс нысанының көмегімен Gradus-ң уәкілетті тұлғаларымен хат жазысу болып табылады.

6.3. Gradus және пайдаланушы туындауы мүмкін дауды сотқа дейін шешу үшін 30-күндік мерзім белгілеуге келіседі. Егер дауды 30-күндік мерзімнің ішінде шешу мүмкін болмаса, ол тиісті сотқа берілуге және түпкілікті шешілуге тиіс.

7. Басқа шарттар

7.1. Бұл шарттар сіз бен Gradus-ң арасындағы осы Шарттардың мәніне қатысты кез келген басқа уағдаластықтарды, сондай-ақ осы Шарттардың барлық алдыңғы нұсқаларын алмастырады. Егер осы Шарттардың белгілі бір ережесі (тармағы немесе сол тармақтың ережесі) жарамсыз болып танылса, бұл осы Шарттардың басқа ережелеріне немесе жалпы осы Шарттарға әсер етпейді.

7.2. Сіз немесе Gradus ынтымақтастықты тоқтатқанға дейін осы шарттар қолданылады, ал келісімшарт әрекет етеді. Осы Шарттарда көрсетілген ережелерге қарамастан, біз осы Шарттардың әрекетін алдын ала хабарлаусыз, өз қарап білгенімізше тоқтату, атап айтқанда, бірақ онымен шектелмей, сіз осы Шарттарды бұзған жағдайда немесе Gradus сізді алаяқтық жасады, ұқыпсыздыққа жол берді немесе осы Шарттарда көзделген басқа бұзушылықты жасады деп тапқанда сіздің Платформаны пайдалану құқығыңызды уақытша тоқтата тұру, немесе алдын ала хабарлаусыз платформағы қызмет көрсетуді немесе жаңартуды тоқтату/уақытша тоқтату немесе жаңартуларын шығару құқығын өзімізге қалдырамыз.