Умови використання

Умови використання платформи Gradus

Відповідно до статей 633, 634 та 641 Цивільного кодексу України ці умови використання Платформи Gradus («Умови») є пропозицією укласти публічний договір приєднання між Товариством з обмеженою відповідальністю «Градус Рісеч», ідентифікаційний код юридичної особи: 43096068 («Gradus», «ми») та вами («ви», «користувач») як користувачем Веб-сайту за адресою у мережі інтернет: https://gradus.appВеб-сайт») та/або мобільного Додатку «Gradus», який поширюється за допомогою стороннього програмного забезпечення, у тому числі, за допомогою сервісів Google Play та App Store («Додаток»), шляхом беззастережного прийняття цих Умов («Договір»). Веб-сайт та Додаток можуть іменуватися надалі разом або окремо як «Платформа».

Будь ласка, уважно прочитайте ці Умови перед використанням Платформи, оскільки коли ви відвідаєте Веб-сайт чи завантажите Додаток, вважатиметься, що ви прийняли нашу оферту, приєдналися до публічного договору та погодилися на обов’язковість цих Умов та Політики приватності Платформи, яка є невід’ємною частиною договору. У випадку незгоди з або невідповідності будь-яким положенням Умов ви зобов’язані повністю припинити використання Платформи.

Якщо ви маєте будь-які питання щодо використання Платформи, цих Умов або у вас є будь-які ідеї, як можна покращити Платформу, будь ласка, скористайтесь формою зворотного зв’язку Платформи. Така форма доступна як на Веб-сайті, так і в Додатку.

1. Послуги

1.1. Предметом цього договору є надання користувачеві у тому числі таких послуг («послуги»):

  • створення та підтримка функціонування Веб-сайту, створення можливості публічного доступу до Веб-сайту;
  • наповнення Веб-сайту інформаційними матеріалами, у тому числі, текстовим, графічним, аудіовізуальним чи іншим інтерактивним контентом;
  • надання Додатку для безкоштовного завантаження через сервіси Google Play та App Store;
  • підтримання функціонування Додатку з моменту його завантаження та до моменту видалення з кінцевого обладнання;
  • надання користувачеві можливості створити обліковий запис на Платформі з метою використання Додатку;
  • надання зареєстрованому користувачеві можливості проходити соціологічні опитування та висловлювати власну думку щодо різноманітних комерційних, соціальних, культурних та інших питань, запропонованих Gradus;
  • обробка інформації, наданої користувачем;
  • надання зареєстрованому користувачеві можливості надсилати Gradus повідомлення за допомогою Платформи.

1.2. Водночас Gradus та користувач погоджуються, що:

a) Gradus може надавати інші послуги, не передбачені цим переліком, але обумовлені доступним користувачеві функціоналом Платформи;
b) зазначене вище не означає, що користувачеві надається весь перелік описаних послуг, оскільки надання послуг обумовлене доступом користувача до Веб-сайту, Додатку або їх окремих елементів; та
c) надання послуг можливе виключно у разі наявності у користувача доступу до мережі Інтернет та відповідного обладнання, яке дозволяє у повному обсязі споживати послуги.

1.3. Gradus залишає за собою право у випадку порушення користувачем Умов припинити надання послуг та видалити обліковий запис користувача (у випадку реєстрації на Платформі).

2. Загальні положення щодо використання Платформи

2.1. Оскільки Платформа та усі її складові є об’єктами інтелектуальної власності, які створені та/або належать Gradus та/або Gradus має право на їх використання, користувач визнає такі обставини та приймає такі умови використання Платформи:

a) Gradus надає вам невиключну ліцензію без права передачі на доступ та використання Платформи, у тому числі, на унікальний онлайн-продукт Gradus, який дозволяє вам проходити запропоновані Платформою опитування та тестування, висловлювати свою думку, тим самим беручи участь у дослідженні Gradus громадської думки та кон’юнктури ринку;

b) ви можете використовувати Платформу винятково для персональних некомерційних цілей та лише у відповідності до цих Умов та у межах функціоналу Платформи, створеного Gradus;

c) ви не маєте права відтворювати, повторювати, копіювати, продавати чи перепродавати, а також використовувати з комерційною метою Платформу (Веб-сайт, Додаток або будь-які їх елементи), окрім тих випадків, коли Gradus надав письмовий дозвіл;

d) ваше право використовувати Платформу обмежується правом, що явно надане вам цими Умовами; та

e) Gradus не несе ніякої відповідальності за будь-які відносини користувача та третіх осіб, а також за результати використання Платформи.
2.2. Користувачем може бути лише дієздатний/дієздатна громадянин/громадянка України, які досягли 18 років. Неповнолітня, недієздатна особа або особа з обмеженою дієздатністю може бути користувачем лише у випадку отримання попередньої згоди батьків, усиновлювачів, опікунів чи піклувальників або органу, що їх замінює, на використання Платформи та приєднання до Умов. Особа самостійно відповідальна за отримання такої згоди. У випадку використання Платформи вважається, що особа отримала необхідну згоду.

3. Створення та видалення облікового запису користувача

3.1. Використання Додатку починається з моменту створення облікового запису користувача на Платформі («реєстрація») за допомогою Додатку. Користувачі, які не пройшли реєстрацію, не можуть використовувати Додаток та усі послуги, пов’язані з Додатком. Користувач визнає такі обставини та приймає такі умови реєстрації:

a) реєстрація повністю безкоштовна та не потребує жодних платежів на ім’я чи на користь Gradus;

b) користувач зобов’язаний при реєстрації вказувати лише достовірні дані про свою особу та не використовувати дані третіх осіб без дозволу таких осіб;

c) такі дані користувача як адреса електронної пошти та номер телефону мають бути унікальними. Це означає, що жоден користувач раніше не використав такі дані при реєстрації;

d) користувач зобов’язаний підтримувати актуальність будь-яких даних, указаних користувачем під час реєстрації або зазначених у обліковому записі, протягом часу використання Додатку;

e) під час реєстрації користувач обирає пароль, який буде використовуватися для авторизації на Платформі. Пароль має бути надійним та унеможливлювати доступ третіх осіб до облікового запису користувача. Користувач самостійно відповідає за надійність паролю, його збереження та недоступність третім особам. Gradus не несе жодної відповідальності за використання реквізитів доступу користувача до Платформи будь-якими третіми особами;

f) усі дії, вчинені за допомогою облікового запису користувача, будуть вважатися такими, що вчинені користувачем;

g) Gradus залишає за собою право без пояснення причин відхилити реєстрацію користувача. Усі дані, введені користувачем, можуть бути видалені;

h)користувач має право створити лише один обліковий запис на Платформі. Користувач підтверджує, що він має лише один обліковий запис та не створюватиме записів-клонів;

i) Gradus залишає за собою право без пояснення причини видалити обліковий запис користувача. Усі дані, введені при реєстрації та не продубльовані при висловленні думки користувача щодо запропонованих Платформою питань, можуть бути видалені;

j) у випадку введення користувачем при реєстрації номеру телефону Gradus залишає за собою право на верифікацію номера телефона шляхом ініціювання вхідного дзвінка;

k) Gradus може впроваджувати Додаткові дії, направлені на верифікацію даних, наданих користувачем.

Повідомлення неточних/неправдивих відомостей під час реєстрації або використання Платформи, у тому числі, при висловленні думки чи проходженні опитування, прямо впливає на кількість опитувань, які пропонує Платформа користувачеві. У випадку повідомлення неточних/неправдивих відомостей Платформа не буде надсилати вам пропозиції пройти опитування та висловити свою думку.

3.2. Видалення облікового запису користувача та припинення надання послуг як результат видалення можуть відбуватися у таких випадках:

a) за ініціативою користувача – у випадку надсилання запиту Gradus за допомогою форми зворотного зв’язку, доступної на Платформі. У випадку, якщо такий запит надсилатиметься за допомогою Веб-сайту або Додатку (без авторизації користувача), то Gradus має право запросити Додаткову інформацію з метою верифікації користувача. Це необхідно, щоб зловмисники не скористалися можливістю та не видалили ваш профіль за вас;
b) за ініціативою Gradus – у випадках, передбачених Умовами, зокрема, у випадках: повідомлення користувачем неправдивих/неточних даних; порушення користувачем правил, передбачених пунктом 3.1 Умов; отримання Gradus інформації чи наявності обґрунтованих підозр порушення користувачем правил секції 2 Умов; отримання Gradus інформації чи наявності обґрунтованих підозр щодо порушення користувачем будь-яких норм застосовного права;

c) за ініціативою Gradus – у випадку, якщо користувач під час споживання послуг здійснить акт, у тому числі словесний чи за допомогою тексту, явної неповаги до Gradus, Платформи чи інших користувачів. Gradus має право самостійно кваліфікувати дії користувача з ціллю виконання договору;

d) за ініціативою Gradus – у випадку порушення зобов’язань відповідно до пункту 4.5 Умов.

4. Використання Додатку

4.1. Використанням Додатку (Платформи, у контексті цієї секції Умов) є діями користувача зі створення облікового запису, висловлення своєї думки з приводу питань, запропонованих Платформою, проходження опитувань та/або тестувань на різноманітні тематики, запропоновані Платформою, використання форми зворотного зв’язку з Gradus та вчинення інших дій, дозволених Умовами та можливих із урахуванням функціоналу Додатку.

4.2. При використанні Платформи ви не маєте права вчиняти акти явної неповаги до Gradus, Платформи чи інших користувачів як у межах Додатку, так і поза його межами. Актами неповаги, наприклад, є: використання нецензурної лексики, зведення наклепу або поширення необґрунтованих чи неправдивих відомостей, що порочать честь, гідність чи ділову репутацію будь-яких осіб, використання порнографічної чи іншої неприйнятної інформації, у тому числі, відповідно до застосовного права, використання інформації, захищеної законом (об’єкти інтелектуальної власності, конфіденційна інформація тощо) без належної правової підстави. У випадку, якщо акти неповаги призвели до заявлення будь-якої правової вимоги до користувача чи Gradus, користувач зобов’язаний самостійно розв’язати конфліктну ситуацію, а також відшкодувати будь-які та всі прямі та непрямі витрати Gradus, понесені у зв’язку із врегулюванням конфлікту.

4.3. Якщо інформація про це міститься на Платформі, користувач може отримувати бали – інформаційні записи щодо пройдених опитувань, кількість яких залежить від складності/творчості/важливості для Gradus опитування та встановлюється Gradus на власний розсуд – за результатами проходження опитування/тестування або висловлення думки. Користувач розуміє, що бали зараховуються не за кожен епізод проходження опитування/тестування або висловлення думки, а лише за обрані Gradus. Якщо така інформація міститься на Платформі, користувач може обмінювати бали на різноманітні заохочення, запропоновані Платформою. У будь-якому випадку, право надання таких заохочень користувачам Платформи залишається за Gradus. Умови надання заохочень можуть бути повідомлені користувачам окремо.
4.4 Платформа аналізує велику кількість факторів, щоб запропонувати вам найбільш точні та актуальні для вас опитування/тестування, а також пропозиції висловити свою думку з приводу питань, які стосуються соціально-політичних, маркетингових комерційних або будь-яких інших аспектів. У випадку, якщо вам не цікава та чи інша пропозиція, ви можете відмовитися від неї.

4.5. Користувач визнає такі обставини та приймає обов’язок дотримуватися таких заборон:

a) при використанні Платформи користувач не має права використовувати механізми, будь-яке інше програмне забезпечення або програмні сценарії, які прямо або опосередковано взаємодіють з Платформою та доступ до яких йому не було надано відповідно до договору;
b) користувач не має права посягати на електронну цілісність Платформи, намагатися будь-яким чином подолати захист Платформи чи розповсюджувати шкідливе програмне забезпечення, здатне нанести шкоду Gradus, Платформі чи іншим користувачам;
c) користувач не має права розповсюджувати будь-яку інформацію, у тому числі, повідомлення, елементи Платформи чи її контент, від імені Gradus чи Платформи;
d) користувач не має права будь-яким чином поширювати будь-яку інформацію, отриману у межах Платформи, у тому числі, опитування/тестування чи пропозиції щодо висловлення власної думки;
e) користувач не має права створювати будь-які технічні перешкоди у функціонуванні Платформи або будь-яким чином дублювати дії Платформи.

4.6. Під час використання Веб-сайту та Додатку можуть оброблятися ваші персональні дані. Приймаючи ці Умови ви даєте згоду на обробку ваших персональних даних відповідно до Політики конфіденційності Платформи. Політика містить інформацію про те, яким чином, які персональні дані та з якою метою може збирати Платформа та іншу важливу інформацію. Політику можна знайти за такою адресою у мережі інтернет: Політика конфіденційності платформи Gradus

5. Гарантії, застереження та обмеження

Ми надаємо інформаційні послуги через Платформу відповідно до принципів «як є» та «як можливо». Це означає, що ми не можемо гарантувати (і ми не гарантуємо), що послуги будуть безперебійними, вчасними та не міститимуть помилок. Ми не можемо гарантувати, що Веб-сайт належно працюватиме на усіх пристроях та за усіх особливих умов. Проте, ми докладемо усіх розумних зусиль, щоб забезпечити надання якісних послуг.
5.1. Платформа може містити посилання на інші Веб-сайти та ресурси, надані третіми сторонами. Ми не несемо жодної відповідальності за будь-який контент Веб-сайтів та ресурсів третіх сторін, ми також не контролюємо ці Веб-сайти та ресурси. Ви використовуєте такі Веб-сайти та ресурси третіх сторін на ваш власний ризик та під вашу власну відповідальність.
5.2. В обсязі, дозволеному законом, у жодному випадку Gradus та будь-які пов’язані особи не несуть відповідальності за будь-які неточності чи упущення у контенті та будь-які спеціальні, непрямі та інші збитки, упущену вигоду, що спричинена чи будь-яким чином пов’язана із використанням чи неможливістю використання наших Платформи чи контенту.
5.3. Ми та будь-які пов’язані особи не несемо відповідальність за зміст запропонованих вам опитувань/тестувань, а також пропозицій висловити свою думку. Пропозиції формуються Платформою автоматично, без участі Gradus або будь-яких осіб та не спрямовані на викликання у вас будь-яких негативних емоцій, у тому числі, гніву чи образи. У випадку, якщо ви вважаєте конкретне опитування/тестування чи пропозицію висловити думку неприйнятною для вас, будь ласка, відмовтесь. У разі, якщо ви розпочали заповнення опитування, проходження тестування чи висловлення власної думки, ми вважаємо, що ви визначили контент як прийнятний для вас та відмовляєтесь від будь-яких претензій до Gradus чи третіх осіб у зв’язку з цим.
5.4. Цим ви погоджуєтеся звільнити Gradus та будь-яких пов’язаних осіб від відповідальності, обов’язку відшкодування збитків, видатків і судових позовів будь-якого та кожного виду, що спричинені, пов’язані, чи понесені у зв’язку із будь-якою заявою, скаргою, чи іншим процесом, що спричинений чи пов’язаний із будь-яким наявним чи стверджуваним порушенням ваших тверджень, гарантій чи обов’язків, передбачених цими Умовами, чи вашим правомірним, неправомірним чи неправильним використанням Платформи.
5.5. Ми можемо самостійно та без вашого попереднього погодження час від часу змінювати, доповнювати чи в інший спосіб модифікувати ці Умови чи будь-який функціонал Платформи, тому, будь ласка, періодично перевіряйте цю сторінку та тестуйте Платформу, щоб упевнитися, що ви задоволені будь-якими змінами. Додаткові повідомлення про будь-які зміни з’являться, коли ви скористаєтеся Платформою після того, як зміни були внесені, або ж будуть надіслані вам на електронну пошту. Якщо ви продовжуєте використовувати Платформу після таких змін, ми вважатимемо, що ви прийняли їх, крім випадків, коли Gradus має обов’язок відповідно до застосовного закону отримати вашу явну згоду на такі зміни.
5.6. Будь-які результати опитування, тестування чи висловлення вашої думки – анонімні дані та ніяким чином не пов’язуються з вашою особою. Це означає, що ніхто не дізнається, що саме ви́ відповідали на те чи інше питання.

6. Застосовне право та порядок вирішення спорів

6.1. Ці Умови регулюються відповідно до права України.

6.2. Будь-які питання з приводу використання Платформи, так само, як і усі спори та розбіжності, що можуть виникнути щодо цих Умов, повинні вирішуватися шляхом переговорів. Для цілей вирішення таких спорів, ефективним та обов’язковим методом комунікації є кореспонденція з уповноваженими особами Gradus за допомогою форми зворотного зв’язку, доступної на Платформі.
6.3. Gradus та користувач погоджуються установити 30-денний строк для досудового вирішення спору, що може виникнути. Якщо спір не може бути вирішеним шляхом переговорів протягом 30 днів, він повинен бути переданий та остаточно вирішений відповідним судом.

7. Інші умови

7.1. Ці Умови замінюють будь-які інші домовленості між вами та Gradus щодо предмету цих Умов, а також усі попередні версії цих Умов. Якщо будь-яке положення цих Умов (пункт чи положення такого пункту) визнане недійсним, це не впливає на інші положення цих Умов, чи на ці Умови сукупно.
7.2. Ці Умови існують, а договір діє до того моменту, поки ви або Gradus не припинимо співпрацю. Незалежно від будь-чого, що міститься у цих Умовах, ми зберігаємо за собою право без повідомлення на наш власний розсуд припинити дію цих Умов, призупинити ваше право на доступ до Платформи, зокрема, але не виключно у випадку вашого порушення цих Умов, чи коли Gradus вважає, що ви вчинили шахрайство, допустили недбалість чи інше порушення, передбачене Умовами, чи призупинити/припинити обслуговування або випуск оновлень Платформи без будь-якого попереднього повідомлення.