Договір користувача та політика конфіденційності

Договір користувача та політика конфіденційності

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УГОДІ

«Додаток» - мобільний додаток «Gradus: соціологія в смартфоні», який доступний для безкоштовного завантаження через сервіси Google Play та App Store та подальшого використання на Пристроях, підключених до мережі Інтернет, за допомогою якого Користувачі мають можливість проходити різноманітні соціологічні опитування та опитування громадської думки.

«Адміністратор» – товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАДУС РІСЕЧ ПЛЮС», юридична особа, яка зареєстрована і діє згідно з законодавством України, код за ЄДРПОУ 43936843, що встановлює порядок і умови використання Додатку.

«Користувач» – будь-який/яка громадянин/громадянка України, який/яка досяг(ла) 14 років, проживає на території України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій проведення Операції об’єднаних сил в межах, що визначені законодавством України, і має доступ до Додатку та яка пройшла процедуру реєстрації у Додатку, яка включає заповнення в необхідному обсязі і відправку Адміністратору реєстраційної форми, розміщеної у Додатку, і, в разі відсутності у Адміністратора заперечень по реєстрації Користувача, присвоєння Користувачеві логіна і пароля для доступу до свого Облікового запису. Особи, що не досягли 14 років не мають права використовувати Додаток.

«Угода» – цей договір користувача та політика конфіденційності.

«Сайт» – веб-сайт, ідентифікований доменним ім'ям (адресою) https://gradus.app, власником і адміністратором якого є Адміністратор.

«Пристрій» – технічний пристрій Користувача – (1) смартфон на базі операційної системи Android або iOS версії, що дозволяє йому здійснити доступ до Додатку, або, серед іншого (2) : електронна обчислювальна машина (персональний комп'ютер, включаючи стаціонарний комп'ютер, ноутбук, нетбук, інтернет-планшет), стільниковий/ мобільний телефон; смартфон; комунікатор (Personal Digital Assistant); ігровий маніпулятор/ приставка, set top box приставки та інші аналогічні пристрої за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.

«Обліковий запис» – обліковий запис Користувача Додатку, який включає в себе інформацію, необхідну для авторизації Користувача.

«Глибинне інтерв'ю» - це вид якісного опитування, який полягає в індивідуальній бесіді з респондентом.

«Фокус-група» – це якісний метод соціологічного дослідження в форматі діалогу між усіма учасниками групи.

1.ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Предметом цієї Угоди є відносини між Адміністратором і Користувачем щодо використання Додатку та/або Сайту.

1.2. За допомогою Додатку Користувачеві, надається доступ до проходження соціологічних опитувань, які здійснює Адміністратор.

1.3. Дана Угода є публічною офертою. Вчинення Користувачем дій, зазначених в цій Угоді, зокрема: використання Додатку та/або Сайту, будь-яких його послуг, проходження опитувань, відправка реєстраційних форм, надання інформації, перехід по відповідним гіперпосиланням, а також проставлення відповідної позначки в процесі реєстрації в Додатку, та інші дії, зазначені в цій Угоді, є повною і беззастережною згодою Користувача з усіма пунктами цієї Угоди, зі всіма її змінами і доповненнями, і беззастережним прийняттям її умов, і свідчить про укладення двосторонньої угоди між Адміністратором та Користувачем. У разі незгоди Користувача з будь-якою із умов цієї Угоди, Користувач зобов'язаний відмовитися від подальшого використання Додатку та/або Сайту.

2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УГОДИ

2.1. Угода в будь-який час може бути змінена Адміністратором без особистого повідомлення про це Користувача. Угода в чинній редакції вступає в силу з моменту розміщення на Сайті.

2.2. Користувач зобов'язується ознайомитися з умовами Угоди та самостійно відстежувати їх зміни. Продовження використання Користувачем Додатку/Сайту після внесення будь-яких змін і / або доповнень Угоди, викладення її в новій редакції означає згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями, новою редакцією Угоди. Незнання Користувачем чинних умов Угоди не звільняє Користувача від зобов'язань, передбачених в Угоді, а також відповідальності за їх невиконання та/або неналежне виконання.

3.ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Користувач зобов'язується використовувати Додаток тільки в особистих некомерційних цілях, а саме для проходження соціологічних опитувань щодо різноманітних комерційних, соціальних, культурних чи інших питань, що пропонуються у Додатку, дотримуватися умов Угоди та законодавства України, а також не порушувати права і законні інтереси Адміністратора і/або третіх осіб.

3.2. Користувач зобов'язується утриматися від здійснення будь-яких дій, спрямованих на дестабілізацію роботи Додатку, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Додатку, а також будь-яких інших дій, спрямованих на зміну функціональних характеристик Додатку, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Адміністратора і/або третіх осіб.

3.3. Незалежно від Пристрою, для використання Додатку Користувач зобов’язаний використовувати лише один Обліковий запис.

3.4. Користувач зобов’язаний використовувати для реєстрації Облікового запису виключно номер телефону українського оператора мобільного зв’язку.

3.5. Користувач цим підтверджує, що досяг 14-річного віку. Адміністратор серйозно ставиться до захисту інформації про дітей, їх персональних даних і прагне захищати конфіденційність зазначеної інформації. Відповідальність за дотримання умов цього пункту Угоди фізичною особою, яка не досягла необхідного віку, покладається на батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства України. Адміністратор не несе відповідальності за використання Додатку Користувачем/фізичною особою, молодше 14 років. Якщо ви є батьками особи віком до 14 років, і ви вважаєте, що ваша дитина без вашої згоди створила Обліковий запис, зв'яжіться з нами за адресою info@send.gradus.app.

3.6. Зареєстрований Користувач має право відмовитися від створеного ним Облікового запису, надіславши Адміністратору на адресу електронної пошти info@send.gradus.app зі своєї адреси електронної пошти, зазначеної під час реєстраціі у Додатку або адреси електронної пошти, вказаної для реєстрації у соціальній мережі, запит на видалення Облікового запису з Додатку. Адміністратор видаляє Обліковий запис такого Користувача протягом 30 (тридцяти) днів після отримання його запиту, якщо він відповідає умовам, зазначеним вище в даному пункті.

3.7. Користувач дає свою згоду на отримання інформаційних, push-повідомлень від Адміністратора будь-яким незабороненим чинним законодавством, застосовним до Угоди, способом, зокрема в інтерфейсі Додатку, в будь-який період часу, а також за адресою електронної пошти Користувача або іншим способом. Користувач має право відмовитися від отримання такої інформації, наступним способом: шляхом надсилання Адміністратору електронного листа на адресу електронної пошти адміністратора info@send.gradus.app; відключення отримання push-повідомлень в налаштуваннях Пристрою;.

3.8. Користувач цим надає свою згоду Адміністратору використовувати телефонний номер Користувача, які останній використовував для реєстрації, для дзвінків, направлення інформаційних повідомлень, будь-яким незаборонених чинним законодавством України, застосовним до Угоди, способом. Користувач може відмовитися від подальшого використання його номера з ним, шляхом надсилання Адміністратору електронного листа на адресу електронної пошти адміністратора info@send.gradus.app;

4.ПРАВА І ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА

4.1. Адміністратор вживає всі можливі заходи для надання Користувачеві доступу до Додатку, в порядку і на умовах, передбачених Угодою.

4.2. Адміністратор має право встановлювати будь-які обмеження щодо використання Додатку, та його функціональних параметрів, в будь-який час змінювати Угоду в односторонньому порядку. Надаючи згоду з цим пунктом, Користувач звільняє Адміністратора від будь-яких видів відшкодувань і компенсацій за реалізацію Адміністратором прав щодо даного пункту Угоди.

4.3. З метою недопущення несанкціонованого доступу до Додатку, дестабілізації його роботи і інших дій, що порушують права і законні інтереси Адміністратора і/або третіх осіб, Адміністратор має право застосовувати будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, застосовному до Угоди.

4.4. Даним Користувач повідомляється, що в разі виявлення фактів порушення Угоди і порядку використання Додатку, Адміністратор має право використовувати всі способи захисту порушеного права, в тому числі, але не виключно: звертатися в правоохоронні і судові органи, з метою залучення недобросовісного Користувача до цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності за скоєне правопорушення.

4.5. Адміністратор має право без пояснення причини видалити обліковий запис Користувача.

4.6. Адміністратор має право верифікувати номер телефону або адресу електронної пошти Користувача шляхом ініціювання вхідного дзвінка та/або направлення електронного листа.

4.7. Адміністратор має право надсилати Користувачу анкету для участі в якісних опитуванннях, зокрема, але не виключно в глибинних інтерв’ю та фокус-групах.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Доступ до Додатку, надається «в тому вигляді, в якому він є». Адміністратор не дає Користувачеві ніяких гарантій та/або запевнень стосовно роботи Додатку.

5.2. У разі невиконання та/або неналежного виконання умов Угоди, Сторона, яка допустила порушення, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства, що застосовується до Угоди.

5.3. Адміністратор має право в будь-який час на свій розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Додатку, в тому числі, але не виключно, у випадку порушення Користувачем умов Угоди, чинного законодавства, що застосовується до Угоди, а також в разі, якщо у Адміністратора є підстави вважати дії Користувача недобросовісними, спрямованими на порушення працездатності Додатку та/або такими, які можуть привести до порушення прав та законних інтересів Адміністратора і/або третіх осіб, завдати шкоди їх правам, діловій репутації тощо.

5.4. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Адміністратор може видаляти або змінювати (без попередження) опитування, зо проводяться за допомогою Додатку, на свій власний розсуд, за будь-якої причини і без причини.

5.5. Адміністратор не несе відповідальності за зміст, достовірність і точність рекламної інформації (якщо така інформація розміщується), розміщеної на у Додатку чи на Сайті, і за якість рекламованих товарів / послуг.

5.6. Адміністратор не гарантує і не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин. Також Адміністратор не відповідає за відповідність Додатку очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Додатку, припинення доступу Користувача до Додатку, і за замовчуванням не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення на будь-якій стороні.

5.7. Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі, непрямі, з необережності збитки, включаючи упущену вигоду, шкоду честі, гідності або ділової репутації, які виникли в зв'язку з використанням Додатку, Сайту або використанням інших послуг, що надаються за допомогою Додатку або Сайту.

5.8. У разі пред'явлення Адміністратору і/або третій особі будь-яких претензій, позовів, а також будь-яких інших вимог, що мають відношення до використання Додатку Користувачем або третьою особою, Користувач зобов'язаний врегулювати вищевказані претензії/позови/вимоги своїми силами і за свій рахунок і компенсувати в повному обсязі всі витрати і збитки, понесені Адміністратором.

5.9. Адміністратор не несе ніякої відповідальності за доступність і зміст веб-сайтів третіх осіб в мережі Інтернет, перехід до яких здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених в інтерфейсі Додатку, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням таких веб-сайтів.

5.10. Опитування, що пропонуються у Додатку, не спрямовані викликати у Вас будь-які негативні емоції, у тому числі, гніву чи образи. У разі, якщо ви вважаєте відповідне опитування (пропозицію висловити думку) неприйнятною для вас, будь ласка, відмовтесь. У разі, якщо ви розпочали заповнення опитування чи висловлення власної думки, ми вважаємо, що ви визначили контент як прийнятний для вас та відмовляєтесь від будь-яких претензій до Адміністратора чи третіх осіб у зв’язку з таким опитуванням (пропозицію висловити думку).

6.РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА І ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС КОРИСТУВАЧА

6.1. Після реєстрації Користувача у Додатку, зареєстрований Користувач отримує доступ до свого Облікового запису та функцій та послуг Додатку. Реєстрація у Додатку безкоштовна.

6.2. Реєстрація здійснюється одним із таких способів: (1) шляхом введення Користувачем адреси електронної пошти (логіну) та пароля у Додатку або (2) за допомогою використання облікового запису Користувача в соціальних мережах, перелік яких надано на сторінці реєстрації Користувача, або (3) іншим способом, який запровадить Адміністратор (наприклад, шляхом введення Користувачем свого номеру мобільного телефону та пароля у Додатку тощо), а також проходження обов’язкового «реєстраційного опитування», яке пропонується Користувачу після введення Користувачем адреси електронної пошти (логіну) та пароля у Додатку або за допомогою використання облікового запису Користувача в соціальних мережах.

Під час реєстрації Користувач обирає пароль, який буде використовуватися для авторизації у Додатку. Пароль має бути надійним та унеможливлювати доступ третіх осіб до Облікового запису. Користувач самостійно відповідає за надійність паролю, його збереження та недоступність третім особам. Адміністратор не несе жодної відповідальності за використання даних Користувача, які використовуються для доступу до Додатку будь-якими третіми особами.

Адміністратор має право без пояснення причин відхилити реєстрацію Користувача.

6.3. Створення більше ніж одного Облікового запису для однієї адреси електронної пошти (логіну) та/або номеру телефону не допускається. Це означає, що жоден Користувач раніше не використовував такі дані при реєстрації.

Номер телефону Користувача має бути унікальним. Це означає, що жоден Користувач раніше не використовував такі дані при реєстрації.

6.4. Наступний доступ в зареєстрований Обліковий запис зареєстрованого Користувача здійснюється шляхом входу (авторизації).

6.5. Зареєстрований Користувач несе відповідальність за безпеку свого Облікового запису у Додатку, включаючи контроль за адресою електронної пошти/номером телефону (логіном), зазначеної в Обліковому записі, збереження логіна і пароля Користувача, а також за всі дії, вчинені з використанням свого Облікового запису. Зареєстрований Користувач зобов'язується негайно повідомити Адміністратора про будь-який випадок несанкціонованого доступу до Облікового запису та/або про будь-яке порушення безпеки третіми особами, використовуючи форму зворотнього зв'язку, розміщену у Додатку в розділі «Зворотний зв’язок». Адміністратор не несе відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті несанкціонованого доступу до Облікового запису Користувача.

6.6. У разі втрати інформації і/або неможливості увійти в свій Обліковий запис, Користувач може її відновити, шляхом введення своєї адреси електронної пошти (логіна), на який буде автоматично відправлено листа з кодом для відновлення пароля. Після введення коду для відновлення паролю, Користувачу надається можливість змінити пароль.

7.ЗАОХОЧЕННЯ (БОНУСИ)

7.1. Користувач може отримати право на отримання заохочення в обсязі, порядку та на умовах, викладених у цьому розділі.

7.2. Заохоченням для цілей цієї Угоди є бонуси у вигляді віртуальних балів, які Користувач отримує за проходження більшості опитувань у Додатку.

Інформація про кількість бонусів (балів), які може отримати Користувач за проходження опитування, надається Користувачу у Додатку перед проходженням відповідного опитування.

Порядок та умови отримання заохочення Користувачем за проходження якісного опитування (участь в глибинних інтерв’ю та фокус-групах) визначається окремо в анкеті, яка надсилається Користувачу, для участі в таких опитуваннях.

7.2.1. Види Винагород: користувач може обміняти бонуси на наступні види Винагород:

 • Поповнення мобільного рахунку (власного або вказаного іншого).
  • Поповнення мобільного рахунку відбувається лише на номери українських мобільних операторів. Користувачі можуть обміняти бонуси на поповнення мобільного рахунку, накопичивши від 100 бонусів. 
 • Придбання подарункового сертифікату онлайн.
  • Користувачі можуть обміняти бонуси  на подарункові сертифікати від різних мереж Партнерів магазинів та брендів , таких як: Фора, Аптека Доброго Дня, Будинок Іграшок, WOG, Eva, Watsons, Yakaboo, Метро Cash & Carry, MEGOGO та інших (мережі Партнерів, що надають сертифікати, можуть змінюватися). Користувачі можуть обміняти бонуси на подарунковий сертифікат, накопичивши від 50 бонусів. Сертифікат буде доступний миттєво після придбання. Деталі та особливості використання вибраного і завантаженого сертифікату залежать від вимог окремої мережі Партнера.
  • Адміністратор не несе відповідальності за якість товарів, робіт, послуг, які надаються Партнерами в результаті використання Винагороди. Адміністратор не приймає і не перевіряє комплектність, кількість і якість товарів, робіт, послуг, які надаються Партнерами Користувачеві в результаті використання Винагороди. Користувач самостійно без залучення Адміністратора взаємодіє з Партнерами з усіх питань, що пов’язані з використанням подарункового сертифікату.
 • Переказ коштів на благодійність.
  • Користувачі можуть обрати обмін  бонусів на благодійність та налаштувати перерахунок бонусів на один з вибраних благодійних фондів, що співпрацює з Адміністратором.

7.3. Кількість отриманих Користувачем бонусів відображаються у Додатку. Такі бонуси можуть бути виражені у вигляді «яблучок» чи іншого умовного позначення на розсуд Адміністратора.

7.4. У разі налаштування перерахунку бонусів на мобільний рахунок, протягом 30 (тридцяти) робочих днів, після закінчення календарного місяця, у якому Користувач проходив опитування у Додатку, всі накопичені Користувачем бонуси (бали) будуть автоматично перераховані на рахунок номеру мобільного телефону, вказаний при реєстрації Облікового запису, з розрахунку «один бонус (бал) = одна гривня», за умови накопичення бонусів від 100 гривень.

7.5. Користувач має право вказати у Додатку інший номер телефону, ніж той, який був вказаний при реєстрації Облікового запису, для отримання заохочення, передбаченого цим розділом. Якщо такий номер телефону належить іншій особі, Користувач зобов’язаний отримати беззастережну згоду такої особи на використання номеру телефону, що їй належить, на умовах, викладених в цій Угоді.

7.6. Користувач чи жодна інша особа не має права на отримання еквіваленту бонусів (балів) в натурі (у готівковій, безготівковій чи іншій формі).

7.7. Деякі опитування не матимуть бонусів, оскільки розроблені для вивчення українського суспільства та особливостей життя українців. Результати таких опитувань знаходитимуться у відкритому доступі і публікуватимуться у наших соцмережах та на Сайті.

Перед такими опитуваннями інформація про кількість бонусів (балів), які може отримати Користувач за проходження опитування, буде відсутня.

7.8. Користувач втрачає право на отримання заохочення, якщо він (вона) порушили будь-яку з умов цієї Угоди та/або у разі відмови (відкликання) Користувачем своїх згод/дозволів щодо використання Адміністратором номеру мобільного телефону Користувача чи інших персональних даних.

7.9. Строк, протягом якого Користувач може отримати право на заохочення, починається з моменту реєстрації Користувача відповідно до умов цієї Угоди та діє до моменту внесення змін до цієї Угоди Адміністратором в односторонньому порядку.

7.10. Користувач несе відповідальність за достовірність та правильність вказаного ним (нею) номеру телефону під час реєстрації Облікового запису та/або номеру іншого номеру, який Користувач вказав у Додатку для отримання бонусів (балів). Користувач самостійно несе відповідальність за неотримання поповнення мобільного рахунку у розмірі, що дорівнює кількості отриманих балів (бонусів) унаслідок невірно вказаного номеру мобільного телефону. Адміністратор не зобов’язаний компенсувати Користувачеві будь-які втрати.

7.11. У разі, якщо у Адміністратора виникне підозра, що Користувач порушив умови цієї Угоди, Адміністратор має право направити Користувачеві запит на підтвердження чи спростування таких обставин та отримати пояснення, додаткову інформацію та/або документи Користувача, а Користувач зобов’язаний надати відповідні пояснення, додаткову інформацію та/або документи Користувача.

Якщо Користувач не надав Адміністратору відповідні пояснення, додаткову інформацію та/або документи та/або, на думку Адміністратора, такі пояснення, додаткова інформація та/або документи не спростовують підозри Адміністратора про порушення Користувачем умов цієї Угоди, Користувач втрачає право на отримання заохочень.

7.10. Адміністратор не гарантує і не відповідає за неотримання Користувачем поповнення його мобільного рахунку унаслідок будь-яких технічних збоїв або інших проблем будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів банків/платіжних систем тощо або з інших причин, що не залежать від Адміністратора. Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі, непрямі, з необережності збитки, включаючи упущену вигоду, шкоду честі, гідності або ділової репутації, які виникли в зв'язку з обставинами, викладеними у цьому пункті.

8.ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

8.1. Користувач підтверджує і погоджується, що доступ до Додатку надається Користувачеві тільки за допомогою Пристроїв, підключених до мережі Інтернет. Додаток та/або його функціонал можуть бути не доступні (мати обмежену функціональність) при використанні Пристроїв, що не відповідають технічним вимогам для використання Додатку, а також у разі наявності інших обмежень, передбачених Адміністратором.

8.2. Користувач згоден і визнає, що Адміністратор не надає Користувачам послуги зв'язку, які регламентуються діючим законодавством України, і не несе відповідальності за несправності на обладнанні та мережах зв'язку, що належать третім особам і використовуються для надання Користувачам доступу до Додатку.

8.3. Якість роботи Додатку залежить від швидкості роботи мережі Інтернет і інших критеріїв, в т. ч. моделі використовуваного Пристрою. Користувач визнає і погоджується з тим, що швидкість доступу до Додатку в мережі Інтернет може змінюватись в силу завантаженості каналу Користувача трафіком від інших ресурсів або з інших, не залежних від Адміністратора причин. Адміністратор не несе відповідальності за те, що в конкретний час, в конкретному місці Користувач не зміг отримати доступ до Додатку через низьку швидкість доступу.

8.4. Всі питання, що стосуються придбання прав доступу до мережі Інтернет, купівлі і технічного налаштування відповідних Пристроїв, вирішуються Користувачем самостійно. Такі питання не підпадають під дію Угоди і Адміністратор не несе за ці дії Користувача або третіх осіб відповідальності.

8.5. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні обладнанню або програмному забезпеченню Користувача або іншій особі, спричинені або пов'язані з використанням Додатку або Сайту.

9.ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

9.1. Дані для реєстрації у Додатку та дані, які отримуються автоматично

9.1.1. Дані, які надаються Користувачем для створення Облікового запису:

- адреса електронної пошти;

- пароль;

- ім’я та/або псевдонім;

- фото (у разі авторизації через соціальну мережу);

- стать;

- дата народження;

- вік;

- область та/або населений пункт проживання;

- рівень освіти;

- фінансове становище;

Шановий Респонденте! Ми не будемо запитувати інформацію про те, який розмір Вашої заробітної платні, доходу від підприємницької діяльності чи іншого виду доходу. Нас цікавить узагальнений опис Вашого фінансового стану, оскільки певні опитування / дослідження можуть проводитися серед людей певного матеріального достатку. Тому ми можемо поставити Вам питання, на кшталт, «Чи можете Ви купувати собі деякі дорогі речі, такі як телевізор або холодильник». Дякуємо, що ви з Gradus

- Пристрій та/або операційна система Користувача;

- номер телефону;

- геолокація користувача;

- дані зі списку контактів, у разі дозволу користувача;

- будь-які інші дані, надані Користувачем під час проходження опитування/тестування або висловлення власної думки щодо запропонованих Додатком питань.

У разі, якщо доступ до Додатку здійснюється шляхом використання облікового запису у соціальній мережі за вибором Користувача, облікового запису Google, Користувач надає згоду на доступ до та обробку Адміністратором даних облікового запису у відповідній соціальній мережі, облікового запису Google, та їх використання з вказаною в Угоді метою.

Ця інформація потрібна для подальшої авторизації у Додатку.

Метою обробки персональних даних є:

 • забезпечення реєстрації Користувача у Додатку;
 • удосконалення функціонування Додатку;
 • формування, підбір та надсилання Додатком Користувачеві опитувань/тестувань та пропозицій висловити власну думку;
 • аналіз результатів опитування/тестування та виявлення власної думки з метою зведення показників різних Користувачів для ілюстрації тієї чи іншої точки зору у суспільстві та передача таких результатів особам, на замовлення яких був проведений аналіз;
 • попередження шахрайства та інших незаконних дій Користувачів;
 • проведення опитувань/тестувань та надсилання пропозицій виявлення власної думки, зокрема із залученням третіх осіб;
 • надсилання повідомлень про новини Додатку
 • можливість використовувати телефон для зв’язку та надання заохочення на умовах розділу 7 Угоди.

Дані про геолокацію Користувача можуть використовуватися, оскільки перебування Користувача у певній області/районі/населеному пункті є обов’язковою умовою проходження деяких опитувань/тестувань чи висловлення Вашої думки. Якщо ви не бажаєте надавати Адміністратору таку інформацію, Ви завжди можете відмовитися від проходження опитування/тестування чи висловлення Вашої думки.

Користувач самостійно несе відповідальність за достовірність наданих персональних даних. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що надання недостовірної інформації Адміністратору для створення Облікового запису може привести, крім іншого, до неотримання актуальної інформації, повідомлень про нові опитування, попереджень від Адміністратора, розірвання Угоди чи інші обставини, встановлені цією Угодою

9.1.2. Дані, які отримуються автоматично. Під час доступу до Додатку та/або на Сайт здійснюється автоматичний збір інформації, пов’язаної із таким використанням. Так, кожного разу, коли Користувач використовує Додаток та/або відвідує Сайт, встановлюється з'єднання, здійснюється доступ до даних на Сайті/у Додатку і створюється log-файл. Він може містити:

- дату і час доступу до Додатку та/або Сайту;

- IP-адресу, з якої здійснювався доступ до Додатку та/або Сайту;

- дані або ім'я файлу, до якого ви звернулися на Сайті чи у Додатку;

- кількість часу, проведеного у Додатку та/або на Сайті;- назву і версію веб-браузера, операційної системи;

- назву веб-сайту, з якого відбувся перехід на Сайт та/або у Додаток.

Ця інформація використовується для покращення продуктивності роботи Сайту та/або Додатку, з міркувань безпеки, для забезпечення стабільності роботи Сайту та/або Додатку, а також для захисту Сайту та/або Додатку від можливих зовнішніх атак. Окрім цього, Адміністратор може здійснювати статистичний аналіз цих даних.

В залежності від виду Пристрою, Адміністратор може отримувати інформацію про Пристрій, включаючи модель, операційну систему, роздільну здатність екрану, унікальний ідентифікатор Пристрою.

Коли Користувач здійснює доступ до Додатку за допомогою мобільного Пристрою, Адміністратор також може отримувати інформацію про місцезнаходження такого Пристрою. Ця інформація використовується, щоб встановити з яких географічних регіонів здійснюється доступ до Додатку, оскільки обов’язковою умовою проходження деяких опитувань/тестувань чи висловлення Вашої думки, є перебування на певній території. Користувач може обмежити надання інформації про місцезнаходження, скориставшись налаштуваннями служб локації свого мобільного Пристрою.

9.1.3. Користувач дає свою згоду на обробку, в тому числі передачу (включно із використанням транскордонної передачі даних), Адміністратором або третіми особами персональних даних, наданих Користувачем, в цілях, що вказані в п.п. 9.1.1, 9.1.2, а також:

- для ідентифікації Користувача в рамках використання Сайту та/або Додатку;

- для забезпечення можливості використання Сайту та/або Додатку, а також інформаційного обслуговування Користувача;

- для зв'язку з Користувачем, в тому числі надсилання повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту та/або Додатку, розсилки новин та рекламної інформації про товари, послуги, спеціальні пропозиції;

- для обробки запитів і заявок від користувачів Адміністратором або службою підтримки Сайту та/або Додатку;

- для покращення якості роботи Сайту та/або Додатку, зручності їх використання;

- для розсилки службових повідомлень (наприклад, для відновлення пароля доступу до Облікового запису Користувача);

- для проведення спільних досліджень із третіми особами;

- для проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

- для належного надання Адміністратором послуг своїм клієнтам, зокрема із залуженням/ у партнерстві із третіми особами.

9.1.4. Адміністратор приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

9.1.5. Адміністратор зобов'язується не розкривати інформацію про Користувача третім особам, розповсюджувати, продавати, відчужувати або іншим способом розпоряджатися без згоди Користувача, крім як для цілей і способами, передбаченими Угодою, за винятком розкриття інформації на вимогу суду і / або правоохоронних органів в межах чинного законодавства відповідної країни.

9.1.6. У разі надання Користувачеві послуг інтернет-провайдерами, операторами мобільного зв'язку або іншим ресурсом в мережі Інтернет, які (послуги) Користувач використовує для отримання доступу до Сайту та/або Додатку, він дає згоду на обробку своїх персональних даних і таким вищезгаданим особам.

9.1.7. Згода Користувача на обробку його персональних даних і термін використання персональних даних діє протягом терміну використання Користувачем Сайту та/або Додатку і 5 (п'яти) років після закінчення останнього факту доступу Користувача до Сайту та/або Додатку, якщо триваліший строк не передбачений чинним законодавством, застосовним до Угоди.

9.1.8. У разі, якщо Користувач вважає за необхідне відкликати свою згоду на обробку його персональних даних, Користувач може самостійно видалити персональні дані або ж направити відповідне повідомлення на адресу електронної пошти: info@send.gradus.app. В такому випадку Адміністратор видаляє Обліковий запис Користувача з Додатку і його персональні дані. Право, передбачене в цьому пункті, може бути обмежене відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Адміністратора зберегти видалену Користувачем інформацію на термін, встановлений чинним законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державному органу.

9.1.9. Володільцем і розпорядником персональних даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАДУС РІСЕЧ ПЛЮС», 01010, м. Київ, вул. Острозьких Князів, 15, офіс 19.

9.1.10. Ваші права, як суб’єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»:

- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються ваші персональні дані;

- на доступ до своїх персональних даних;

- отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

- пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

- звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого верховної Ради України з прав людини або до суду;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

- відкликати згоду на обробку персональних даних;

- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для вас правові наслідки.

9.1.11. Ваші персональні дані зберігаються на хмарних серверах, якими користується Адміністратор, що мають назву «DigitalOcean: Holland». Такі сервери знаходяться на території Королівства Нідерландів.

9.2. Файли cookies, які використовуються на Сайті та/або у Додатку:

9.2.1. Користувач дає свою згоду на використання Адміністратором файлів cookies, за допомогою яких на Пристрій Користувача, по мережі Інтернет передаються ідентифікаційні текстові файли, які дозволяють зберігати індивідуальну інформацію про нього та ідентифікувати його при подальшому використанні Сайту та/або Додатку та інструментів аналітики.

Файли cookies використовуються для збирання анонімних даних та статистики використання Користувачем Сайту та/або Додатку. Вони допомагають виміряти ефективність Сайту та/або Додатку, вдосконалити та налаштувати контент, зробити використання Сайту та/або Додатку зручнішим.

Сесійні файли cookies

Ці файли cookies існують лише протягом сеансу. Вони зникнуть з Пристрою, коли ви вимкнете його або закриєте веб-переглядач.

Постійні файли cookies

Ці файли cookies залишаються на Пристрої навіть після закриття веб-переглядача або вимкнення Пристрою. Вони активуються щоразу, коли Користувач відвідує Сайт та/або Додаток і мають унікальний ідентифікатор. Це необхідно для індивідуалізації функціоналу Додатку та/або Сайту.

9.2.2. Адміністратор може використовувати файли cookies, у тому числі для:

- зберігання облікових даних Користувача, необхідних для автоматичного входу в його Обліковий запис, без необхідності повторного введення Користувачем таких даних. Також, для збереження налаштувань Користувача за попередніми відвідуванням Сайту та/або Додатку (країна, мова тощо), запам'ятовування відповідей на питання, адресовані Користувачам Додатку (наприклад, стать, вік тощо);

- отримання детальних технічних даних про дії Користувача на Сайту та/або Додатку, наприклад, відомості про останнє відвідування сторінки, зокрема, відвідуваних сторінок і часу, проведеного на них, обрані фрагменти Сайту та/або. Завдяки цьому Адміністратор може визначити найпопулярніші розділи Сайту та/або Додатку і поліпшити якість надання їм послуг;

- отримання інформації про переглянуті Користувачем рекламно-інформаційні матеріали.

9.2.3. Користувач може відмовитись від використання файлів cookie, вибравши відповідні налаштування у своєму веб-переглядачі:

- Для Chrome, будь ласка, відвідайте цю сторінку Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050

- Для Internet Explorer, будь ласка, відвідайте цю сторінку Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835

- Для Firefox, будь ласка, відвідайте цю сторінку Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-sites-stored

- Для Safari, будь ласка, відвідайте цю сторінку Apple: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

У випадку відмови від використання файлів cookies, певні функції Сайту та/або Додатку можуть стати недоступними Користувачу.

10.ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

10.1. Адміністратору належать всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Сайт та Додаток. Будь-яке використання Сайту та/або Додатку, крім способів, дозволених Угодою, без попереднього письмового дозволу Адміністратора категорично заборонено.

11.ДОДАТКОВІ УМОВИ

11.1. Діюча редакція Угоди доступна у вільному доступі за адресою: https://gradus.app/uk/rules/.

11.2. До Угоди застосовується законодавство України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

11.3. Угода укладається на невизначений термін і поширює свою дію на Користувачів з моменту здійснення факту використання Сайту та/або Додатку.

11.7. Всі терміни, які в тексті Угоди пишуться з великої літери, мають ті значення, які наведені для них в Угоді та їх значення поширюються на всі словоформи як однини, так і множини. Інші терміни, які використовуються Угоді і не визначені ним, мають такі значення, які визначені в чинному законодавстві, що застосовується до Угоди. Слова «включаючи» і «в тому числі» мають на увазі також поняття «без обмежень».

11.8. Будь-яке зобов'язання сторони не здійснювати будь-яку дію включає в себе зобов'язання не допускати вчинення такої дії.

11.10. У разі будь-яких питань, повідомлень, пропозицій, скарг щодо Сайту та/або Додатку Користувач може звернутися до Адміністратора шляхом надсилання відповідного листа на юридичну адресу Адміністратора: 01010, м. Київ, вул. Острозьких Князів, 15, офіс 19 або на електронну адресу: info@send.gradus.app.