Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності платформи Gradus («політика») є невід’ємною частиною Умов використання платформи Gradus («Умови»). Умови можна знайти за такою адресою у мережі інтернет: https://gradus.app/privacy-policy/. Усі терміни та поняття вжиті у політиці у тому розумінні, у якому вони вжиті в Умовах, та мають аналогічне значення.

Gradus цінує вашу довіру та зобов’язується захищати та поважати вашу приватність згідно з такими умовами.

1. Персональні дані

1.1. Ця політика регулює порядок збору та обробки персональних даних користувачів під час використання веб-сайту та додатку.

1.2. Персональні дані – відомості або сукупність відомостей про вас як фізичну особу, за допомогою яких ви можете бути ідентифіковані на платформі або поза її межами.

1.3. Приймаючи Умови ви надаєте згоду на обробку, збір, зберігання, використання та передання третім особам таких даних відповідно до цієї політики. У разі надання під час проходження опитування/тестування чи висловлення вашої думки Gradus ваших даних, передбачених частиною 1 статті 7 Закону України «Про захист персональних даних», прийняттям Умов ви даєте попередню згоду на обробку таких персональних даних.

1.4. Персональні дані можуть включати таку інформацію про користувача («персональні дані»):

a) прізвище, ім’я та по батькові як у сукупності, так і окремо;

b) вік, стать та громадянство;

c) номер телефону та/або адреса електронної пошти;
d) посилання на облікові записи у соціальних мережах*;

e) інформація з соціальних мереж, яка надається платформі під час реєстрації на платформі із використанням таких облікових записів;
f) мережеві ідентифікатори кінцевого обладнання користувачів;
g) геолокація користувача**;

h) інші дані, передбачені частиною 1 статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»;

i) будь-які інші дані, надані користувачем під час проходження опитування/тестування або висловлення власної думки щодо запропонованих платформою питань.

*Під соціальними мережами ми маємо на увазі сервіси Facebook, Google, LinkedIn та інші соціальні мережі, які надають можливість автентифікації користувача та можуть бути інтегровані з платформою.

**Ми цінуємо вашу приватність та конфіденційність вашого місцезнаходження. Саме тому, під час використання вами платформи та при необхідності встановлення регіону вашого перебування ми ще раз запитаємо вашу згоду на обробку даних про вашу геолокацію. На жаль, обов’язковою умовою проходження деяких опитувань/тестувань чи висловлення вашої думки є перебування на певній території. Якщо ви не бажаєте надавати Gradus таку інформацію, ви завжди можете відмовитися від проходження опитування/тестування чи висловлення вашої думки.

1.5. Володільцем персональних даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «Градус Рісеч», ідентифікаційний номер юридичної особи: 43096068, адреса реєстрації: вулиця Московська, 15, прим. 19, м. Київ, 01010, Україна.

2. Способи обробки персональних даних та ваш доступ до них

2.1 До моменту вашої реєстрації на платформі ми збираємо виключно дані про мережеві ідентифікатори кінцевого обладнання для того, щоб інформація, яку ви переглядаєте, правильно відображалася на вашому пристрої. Таким чином, ви можете залишатися анонімними, поки не приймете рішення зареєструватися на платформі або використати форму зворотного зв’язку та зв’язатися з Gradus*.

*При використанні форми зворотного зв’язку ви залишаєте дані про ваші ПІП, номер телефону, електронну пошту та інші дані (за вашим бажанням). Це необхідно для того, щоб ми змогли швидко зреагувати на ваш запит та зв’язатися з вами.

2.2. Після реєстрації користувача на платформі починається збір та обробка даних, передбачених пунктом 1.4 політики.
2.3. Інформація, яка вводиться вами при реєстрації, включається у дані вашого облікового запису, за допомогою якого ви використовуєте платформу. Персональні дані, отримані у ході проходження опитування/тестування чи висловлення власної думки не об’єднуються з обліковим записом. Така дія Gradus не дає можливості визначити, як саме ви відповідали і чи відповідали узагалі на запропоновані платформою опитування/тестування і чи висловлювали власну думку.
2.4. Ви маєте право переглядати або змінювати персональні дані за допомогою свого облікового запису відповідно до потреби. Хочемо звернути вашу увагу, що ви є суб’єктом персональних даних у розумінні українського законодавства про персональні дані. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» ви наділені цілим переліком прав, якими у будь-який момент можете скористатися, повідомивши нас про це. С переліком прав ви можете ознайомитися за цією адресою у мережі інтернет: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#n65.
2.5. Для того, щоб уникнути шахрайства, Gradus має право додатково запитувати будь-яку інформацію, у тому числі документи, що посвідчують особу, для верифікації вас як користувача. Це особливо важливо, якщо ви захочете видалити ваш обліковий запис.
2.6. Обробка персональних даних можу здійснюватися Gradus за допомогою сторонніх сервісів, наприклад, Google Analytics, Mixpanel тощо з метою аналізу персональних даних. Прийняттям Умов ви погоджуєтеся на таку обробку ваших даних.
2.7. Видалення вашого облікового запису означає видаленню ваших персональних даних, окрім тих, які були анонімізовані.

3. Мета обробки персональних даних

3.1. Метою обробки персональних даних є:

a) надання послуг, передбачених Умовами;
b) забезпечення реєстрації користувача на платформі;
c) удосконалення функціонування платформи;
d) формування, підбір та надсилання платформою користувачеві опитувань/тестувань та пропозицій висловити власну думку;
e) аналізу результатів опитування/тестування та виявлення власної думки з метою зведення показників різних користувачів для ілюстрації тієї чи іншої точки зору у суспільстві та передача таких результатів особам, на замовлення яких був проведений аналіз;
f) попередження шахрайства та інших незаконних дій користувачів;
g) проведення опитувань/тестувань та надсилання пропозицій виявлення власної думки;

3.2. Персональні дані можуть оброблятися з іншою метою, прямо або частково пов’язаною з цілями, передбаченими пунктом 3.1 політики.

4. Зберігання та передача персональних даних

4.1. Тільки уповноважені працівники/контрагенти Gradus, які займаються підтримкою роботи платформи, мають доступ до персональних даних користувачів. Такі особи зобов’язані зберігати конфіденційність та попереджати несанкціонований доступ третіх осіб до персональних даних.

4.2. Персональні дані зберігаються на хмарних серверах Gradus, які знаходяться у розпорядженні Gradus, під назвою «Digital Ocean: Holland». Такі сервери знаходяться на території Королівства Нідерландів.
4.3. Строк зберігання персональних даних, окрім анонімізованих даних, становить строк дії договору між Gradus та користувачем та час, необхідний для завершення реалізації мети обробки персональних даних.

4.4 Gradus має право передавати персональні дані третім особам у обсязі, необхідному та достатньому для досягнення мети збору персональних даних. Прийняттям Умов ви надаєте згоду на таку передачу, у тому числі, на транскордонну передачу персональних даних.
4.5. Gradus використовує засоби забезпечення безпеки та захисту персональних даних користувачів від їх втрати, зловживання, несанкціонованого доступу, використання, розкриття, внесення змін чи знищення. Звертаємо вашу увагу на те, що жоден з існуючих способів передачі даних не може бути абсолютно безпечним. Тому Gradus, незважаючи на всі вжиті заходи щодо забезпечення безпеки, не може гарантувати повне збереження інформації та даних.
4.6. Gradus не несе відповідальність за дії третіх осіб, хакерів, злочинців та інших порушників чинного законодавства, які можуть порушувати умови цієї політики та намагатися заволодіти повністю або частково персональними даними користувачів, а також використовувати їх з особистою метою.